Wednesday, September 17, 2008

Gyülekezet-történet

 • XVI. sz. - A reformáció az Érmelléken az 1550-es években hódít teret, ekkorra, a XVI. század második felére tehető Érselénd reformációja is.
 • XVIII. sz. - Az önálló református egyházközség megszűnik.
 • XIX. sz. - A XIX. század második felében a XX. századi hatalomváltásig Bagamér anyaegyházközséghez tartozik.
 • 1713 - A bagaméri gyülekezet számára Vetési Ferenc adományoz ónkannát (Érseléndi használatba került)
 • 1879 - Túri János csőrös ónkannát öntet a bagaméri gyülekezet számára. (Érseléndi használatba került)
 • 1920 - 100-nál több reformátusával az érseléndi gyülekezet megszűnik Bagamérhez tartozni.
 • 1934 - Orosz Lajos érkeserűi lelkész megszervezi az érseléndi fiókegyházat, gyűjtésbe kezdenek.
 • 1936 - Elkészül az imaház a 193 lelkes gyülekezet számára.
 • 1936 - 148 kg-os, é hangú harangot öntet a gyülekezet.
 • 1938 - Özv. Rékasi Sándorné Gali Margit ezüstkelyhet ajándékoz az egyházközség számára, ő adományozott a templomépítés és a harangöntés céljára is. Nemes tettét emléktábla őrzi a templom portikuszában.
 • 1940-60 - A 40-50-es években továbbra is az érkeserűi lelkészek pásztorolták a seléndi gyülekezetet.
 • 1959 - id. Vass Lajosné férje halála emlékére kis serleget adományoz az egyházközségnek.
 • 1960-80 - A 60-80-as években a környékbeli nagyobb gyülekezetekből szolgáltak be a lelkészek, segédlelkészek (Érmihályfalva, Érsemjén, Székelyhíd, Diószeg, Tarcsa, Csokaly). A 60-as évek elején több évig saját lelkésze volt a gyülekezetnek Antal Edit személyében.
 • 1990 - Gavrucza Tibor székelyhídi lelkész, esperes anyaegyházközséggé szervezi a gyülekezetet, egy holland segélyszervezet támogatásával pedig megkezdi az új tornyos imaház építését a régi helyén. A templom tornyán a holland segélyszervezet jelképe látható. A 90-es években Székelyhídról szolgálnak be a lelkészek.
 • 1996 - Augusztus 4-én, a Magyar Református Világtalálkozó rendezvényeinek keretén belül kerül sor a templom felszentelésére, dr. Csiha Kálmán érsemjéni származású, akkori erdélyi református püspök szolgálatával.
 • 2003 - Néhány éves csokalyi és egy éves diószegi beszolgálást követően 2003-ban saját lelkészt kap a gyülekezet Csákiné Simándi Márta helyettes lelkipásztor személyében, aki megkezdi a gyülekezeti élet újjászervezését.
 • 2003 - Megkezdődik a parókia építése a templom toldásaképpen, hogy a majd kijavítandó és átépítendő templomtetővel egybeépülhessen. Az építkezés megkezdését az érseléndi református és görög-katolikus hívek, érmelléki református gyülekezetek, Érsemjén község Önkormányzata, a Bihar Megyei Tanács valamint Románia Kultuszminisztériuma támogatta.
 • 2005 - Rendes, kinevezett lelkipásztora lesz a gyülekezetnek, Oroszi Kálmán személyében.
 • 2007 - Közös tető alá kerül a templom és a parókia.